DSC_1076_edited
DSC_1060a_edited
DSC_1060a_edited_edited

SAINT WILLIAM PARISH

WELCOME TO

ANNOUNCEMENTS

 

 

Religious Education 

Sunday Masses: 

7:30am - Mass in English

9:00am - Msza Sw. w j. polskim

10:30am  Mass in Spanish 

12:00pm Mass in English

1:30pm - Msza Sw. w j. polskim

Monday-Saturday Mass: 8AM (English)

Wednesday Mass: 8:30AM w/School(English)

Tuesday Mass: 7PM (Spanish)

Wednesday Mass: 7PM (Polish) 

Friday Mass: 7PM (Polish) 

Saturday Mass: 4:00 PM (English)

5:30 PM (Spanish)

Confession: Saturdays:    (3-3:45 PM)

Adoration of the Blessed Sacrament: 

Tuesdays, Wednesdays, Fridays(6:30-7PM)

in the Church.

The Adoration Chapel is now open 24/7.

registration 1-1 (1).jpg
Adoration ES 1.jpg
Rummage Sale - Google Docs.jpg
Adoracja 1.jpg
Adoration EN 1.jpg

SAVE THE DATE
Mark your calendar for Saturday, August 6 to join us for our first (of several) pilgrimages. Our first visit will be to the Shrine of Our Lady of Guadalupe in Des Plaines. The day will include a Tri-lingual Mass, lecture with group discussion, ground’s tour and lunch. There will
be breakout sessions in English, presented by Greg Fidanzia, Polish, presented by Fr. Ryszard Gron, and
Spanish, presented by Deacon Leonel Segura. Transportation will be provided. 

WATCH THE BULLETIN FOR FURTHER DETAILS

PIELGRZYMKA PARAFIALNA
                                                     Zaznacz datę w kalendarzu: sobota, 6 sierpnia. Zapraszamy, abyś dołączył do nas na pierwszą (z kilku) pielgrzymek,                                                                    które będziemy organizować w parafii Św. Williama. Pielgrzymka odbędzie się do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe                                                 w Des Plaines.  Dzień będzie obejmował trójjęzyczną Mszę Świętą, wykład, dyskusję w mniejszych grupach (zarówno w
                                           języku angielskim jak i polskim oraz hiszpańskim), zwiedzanie terenu i obiad. Wykłady poprowadzą odpowiednio: w   
                                                    języku angielskim - Greg Fidanzia, w języku polskim - ks. Ryszard Gron, oraz w języku hiszpańskim - diakon Leonel Segura.
Zapewniamy transport. 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W BIULETYNIE

RESERVE LA FECHA
Marque su calendario para el sábado 6 de agosto para acompañarnos a nuestra primera peregrinación (de varias). Nuestra primera visita será al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. El día incluirá una misa trilingüe, una conferencia con discusión en grupo, un recorrido del área del Santuario y un almuerzo. Habrá sesiones en inglés, presentadas por Greg Fidanzia, polaco, presentado por el p. Ryszard Gron, y español, presentado por el diácono Leonel Segura. Se proporcionará transporte.
POR FAVOR LEA EL BOLETÍN PARA MÁS DETALLES

gUADALUPE.jpg
BECOME PART OF OUR FAMILY

To become a registered parishioner, please submit the form below.

THANK YOU FOR REGISTERING! 

WELCOME

polska szkola.jpg
Renew My Church Stamp.jpg
RENEW MY CHURCH

Renew My Church fosters belonging, particularly among young people, and invites them to have a true encounter and relationship with Jesus Christ.

POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

Zapraszamy do polskiej szkoły przy parafii Św. Williama.

archlogo.jpg
ARCHDIOCESE OF CHICAGO

Find out more about the newest developments in the Archdiocese.

HELP US TO SPREAD OUR
LOVE AND FAITH

Invite your family, friends or neighbors to participate in Mass or one of our events.