SAINT WILLIAM PARISH

WELCOME TO

ANNOUNCEMENTS

 

 

Religious Education Registration is open: 

SUNDAY MASS VIDEO

NIEDZIELNA MSZA ŚW. 

MISA DEL DOMINGO 

Scroll down for link

WATCH SUNDAY MASS ONLINE

Pentecost Sunday - live MASS - MSZA ŚW. Zesłanie Ducha Św.   - MAY  31st 

 

9am - Msza Św. w j. polskim - NA ŻYWO    https://youtu.be/HeE1rCWWoD8

11am - Mass in English - LIVE   https://youtu.be/GRLcTXd0n9c

12:45pm - Mass in Spanish - LIVE   https://youtu.be/ZEubqxq6PXE

Please read information below before you sign up. 

Przed rejestracją, prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

Lea la informacion abajo antes de registrarse.

Thanks be to God!

We are able to resume sacramental life even if it's within these limits. We are certified by the Archdiocese of Chicago for phase 2. This means we can have Sunday Masses up to 50 people. If you would like to attend one of the Masses, please sign up. There is a limit to 50 people per Mass.                                                                Below is the schedule for Sunday June 7th:

 

Bogu niech będą dzięki!

Otrzymaliśmy pozwolenie od Archidiecezji Chicago do otwarcia naszego kościoła na Msze Sw niedzielne. Obecnie możemy przyjąć do 50 osób na Msze. Ufamy, że w kolejnych tygodniach będziemy mogli przyjmować więcej wiernych. Jeśli chciałbyś uczestniczyć we Mszy Sw. w niedziele 7 Czerwca, zarejestruj się na jedna z poniższych godzin.

8:00am - Mass in English

9:30am - Msza Sw. w j. polskim (na zywo na kanale YouTube)

11:00am  Mass in Englis/Spanish (livestream on YouTube)

1:00pm - Msza Sw. w j. polskim

IMPORTANT NOTICE

At last we will be able to reopen our church for a few liturgical celebrations, in accordance with the State of Illinois and the Archdiocese of Chicago rules. Currently, we have permission for some celebrations (confessions, weddings, and exposition of the Blessed Sacrament) in limited groups of 10 people at one time. However, we must follow all of the measures and precautions (social distancing of 6 feet, sanitizing/disinfections, and masks) to keep our church open. The Archdiocese has presented two phases to the reopening; the celebration of the mass will be in the future; second phase. Now we enter the first phase which requires us to have special groups of volunteers who will be responsible for welcoming people and cleaning of the church before and after each liturgical event. Thank you to all our volunteers who are already assigned to this task and as always everyone who wants to help, please contact me or Fr. Jarek.

Here below is the schedule of celebrations that are available in our church. To register for Confession or Adoration please visit our website homepage www.saintwilliamparish.org  and click on the link above or call the parish office 773-637-6565 ext. 0, to be registered by the secretary.

Confession: Tuesdays and Fridays:    (9-11 AM   and   6-8 PM)

Adoration of the Blessed Sacrament: Wednesdays (5-8 PM)

Please do not register if you feel sick

WAŻNA INFORMACJA

Wreszcie otwieramy nasz kościół do celebracji nabożeństw liturgicznych stosując się do epidemicznych przepisów stanowych Illinois i Archidiecezji Chicago. Na razie mamy pozwolenie celebracji tylko niektórych obrzędów (spowiedź, śluby oraz adoracja Najświętszego Sakramentu) i w ograniczonej ilości (do 10 osób), ale to już jest coś. Musimy przy tym zachować wszelkie środki ostrożności (odległość 2 metrów od siebie, dezynfekcje, maseczki), które pozwolą nam mieć kościół wciąż otwarty. Archidiecezja przedstawiła dwie fazy tego otwarcia, byśmy w przyszłości mogli sprawować Mszę św. Najpierw wkraczamy w pierwszą fazę wraz ze wspomnianymi celebracjami, które z naszej strony wymagały stworzenie stałej asystencji grup (wolontariuszy), dbających o porządek i dezynfekcję kościoła przed i po celebracjach. Dziękuję wszystkim wolontariuszom za ich udział i zapraszam innych do współpracy (kontakt ze mną lub z ks. Jarkiem). 

 

Oto harmonogram naszych celebracji w kościele, do których trzeba się zarejestrować (dla zachowania ilości 10 osób) przez naszą stronę internetową: saintwilliamparish.org, pod nazwą: .... , lub telefonicznie: 773-637-6565 wew. 0, by być zarejestrowanym przez sekretarkę: 

Spowiedź: wtorki i piątki (9-11 AM; 6-8 PM)

Adoracja Najśw. Sakr.: środy (5-8 PM).

Proszę się nie rejestrować się, jeśli czujecie się chorzy.

AVISO IMPORTANTE

Por fin no abrimos nuestra iglesia para celebraciones litúrgicas siguiendo las reglas sanitarias (epidémicas) del Estado y de la Archidiócesis de Chicago. Hasta ahora tenemos permiso para celebrar sólo unas celebraciones (confesiones, bodas y adoración del Santísimo) y con una cantidad limitada de hasta 10 personas; ésto, ya es algo. Sin embargo, tenemos que mantener todas las precauciones prescritas que nos permitan tener siempre abierta a nuestra iglesia (la distancia de 2 metros, desinfección del puesto usado, las mascarillas). La Archidiócesis de Chicago nos ha propuesto dos fases de esta apertura para poder celebrar en el futuro las Misas. Primero tenemos que pasar por la fase que nos disponga para dichas celebraciones; y esto solicita crear los grupos de voluntarios que nos van a ayudar a mantener siempre (antes y después de los actos litúrgicos) el orden y desinfección prescritas. Muchas gracias a todos los voluntarios que se han escrito para esta obra; y animo a los demás que quieren ayudarnos en esta tarea conectarse conmigo.

 

A continuacion están los detalles sobre los servicios litúrgicos que podemos celebrar en nuestra iglesia bajo la condición de registrarse (para mantener las 10 personas prescritas) en nuestra website: saintwilliamparish.org, apuntando link llamado: …. .. , o por el teléfono: 773-637-6565, ext. 0, para ser registrado por la secretaría.

Confessions: los Martes y los Viernes (9-11 AM; 6-8 PM)

Adoración del Santísimo: los Miércoles (5-8 PM).

Por favor no se registren si se sienten enfermos.

BECOME PART OF OUR FAMILY

To become a registered parishioner, please submit the form below.

RENEW MY CHURCH

Renew My Church fosters belonging, particularly among young people, and invites them to have a true encounter and relationship with Jesus Christ.

POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

Zapraszamy do polskiej szkoły przy parafii Św. Williama.

ARCHDIOCESE OF CHICAGO

Find out more about the newest developments in the Archdiocese.

HELP US TO SPREAD OUR
LOVE AND FAITH

Invite your family, friends or neighbors to participate in Mass or one of our events.

ADDRESS

773-637-6565

 

2600 N. Sayre Ave. 

Chicago, IL 60707

saintwilliamparish1916@gmail.com

  • Grey Facebook Icon

© 2018 St. William Parish. All rights reserved.